Caffe Latte ลาเต้

55.00 ฿

latte ภาษาอิตาลี่แปลว่านมค่ะ จึงเป็นที่มาของชื่อเมนู Cafe Latteค่ะ

รสของที่ร้านออกแนวนุ่มๆ สายลาเต้พลาดไม่ได้ค่ะ

หมวดหมู่: